Вила Валентина – Побити камъни

П

риродният феномен “Побити камъни” е уникален и е един от трите геоложки обекта в България с признато световно значение. Намира се на 18 км. западно от Варна. Представлява естествени каменни колони, достигащи до 6 метра височина. Няколко реда от тях, създават впечатлението, че са сглобени от по два конуса, едва крепящи се на острите си върхове. Много атрактивна е и групата на колоните, изглеждащи като вкаменели животни или замръзнали водоскоци. Някои от тях достигат в основата си до 12 метрa. Наименованието на забележителността произтича от факта, че камъните нямат основа. Те са забити в земята на дълбочина до 100 метра. Според най-популярното предположение за техния произход, в този край преди 50 000 000 години е било Лютевско море. С течение на времето водата се оттеглила и под влиянието на атмосферните условия варовикът започнал да се разрушава в продължение на 10 000 000 години. Така са се образували каменни колони с причудливи форми. Голяма част от колоните отвътре са кухи.
Днес пространствата между тези колони са заети от сиво – жълти пясъци. Пейзажът, който се разкрива може да ни пренесе мислено към пустинните места.

Местоположение на Побити камъни


Картата изчислява разстоянието в км., от точка A до точка B – по координатите, посочени в нея (Directions: To here – From here). Можете да променяте избрания маршрут с приплъзване, или да местите точка A и точка B по Ваше желание.

Toggle

Снимки на Побити камъни

Още забележителности в близост до вила Валентина