Willa Walentina – Warna

M

iasto Warna położone jest w północnym regionie Morza Czarnego. Zostało założone już w IV w. p. n. e. przez Greków. Ówczesna kolonia nazywała się Odessos. Później tereny te przeszły pod panowanie rzymskie. Miasto, które znamy dzisiaj zostało założone w VII w. przez Słowian, otrzymało ono nazwę Warna. W XIII w. Warna weszła w skład państwa bułgarskiego i była ważnym ośrodkiem handlowym. Od XIV w. miasto znalazło się pod wpływami osmańskimi i dopiero w XIX w. ponownie znalazła się w granicach Bułgarii. Ciekawostką jest to, że od 1949 do 1956 r. miasto nosiło nazwę Stalin.
Obecnie Warna jest urokliwą miejscowością turystyczną, w której doskonale widać wpływy burzliwej historii regionu. Można tu odnaleźć pamiątki zarówno po Grekach, Cesarstwie Bizantyjskim jak i Turkach Osmańskich, którzy przez długi czas władali tymi terenami.
Dzisiaj Miasto jest jednym z podstawowych centrów politycznych, administracyjnych, transportowych, handlowych, turystycznych i edukacyjnych centrów Bułgarii. Trzecie co do wielkości miasto w kraju.

Położenie Warny

Mapa liczy odległość w km z punktu A do punktu B na podstawie współrzędne geograficznego (Directions: To here – From here). Możecie zmieniać wybraną trasą dzięki zmiany pozycji z punktów A i B.

Toggle

Jeszcze zabytki i rozrywki w okolicach wille Walentina